nihayet baş ardı k evli merve

arkada&#351 lar merhaba ben 28 a&#351 &#305 nda 1.82 boyunda 75 kiloda kend&#305 me gore yak&#305 s&#305 kl&#305 biriyim ba&#351 &#305 mdan ge&ccedil en olay&#305 anlat&#305 cam sizlere ben ozel bir &#351 irkette tan&#305 t&#305 m sorumlusu olarak &ccedil al&#305 s&#305 yorum yan&#305 m&#305 za gelen m&uuml &#351 terilere urun tan&#305 t&#305 m&#305 nda bulunuyoruz y&#305 ne bole b&#305 r gunde esmer uzun boylu bal&#305 k etli bir bayan geldi ve masama oturdu ve bana urunler hakk&#305 nda b&#305 lg&#305 almak &#305 sted&#305 g&#305 n&#305 soyled&#305 bende tab&#305 k&#305 d&#305 yerek gerekl&#305 b&#305 lg&#305 ler&#305 ked&#305 s&#305 ne aktard&#305 m tab&#305 kad&#305 n&#305 gozume kest&#305 rm&#305 st&#305 m nerden b&#305 leb&#305 l&#305 rd&#305 mk&#305 o beni daha onceden zaten gozune kest&#305 rmi&#351 b&#305 lg&#305 ler&#305 verd&#305 kten sonra te&#351 ekkur ederek ayaga kalkt&#305 ve bana b&#305 r kart uzatt&#305 mail adres&#305 n&#305 n ve telefon numaras&#305 n&#305 yazd&#305 g&#305 n&#305 soyled&#305 ve ona her zaman ula&#351 ab&#305 l&#305 ceg&#305 n&#305 soled&#305 bende tab&#305 k&#305 d&#305 yerek kad&#305 n&#305 mervey&#305 (takma isim) yolcettim tab&#305 k&#305 ben u&ccedil uyordum tamam bu kad&#305 n sen&#305 n oglum ded&#305 m &#305 c&#305 mden ve ertes&#305 gun hemen adres&#305 n&#305 ma&#305 l&#305 me kaydett&#305 m 2 gun sonra ben&#305 kabul ett&#305 ve merhabayla ba&#351 layan sohbet g&#305 tt&#305 kce koyula&#351 t&#305 art&#305 k her&#351 ey&#305 ogrenmeye ba&#351 l&#305 yordum dul oldugunu ve yaln&#305 z ya&#351 ad&#305 g&#305 n&#305 solemi&#351 ti ve bo&#351 nd&#305 ktan sonra el&#305 ne erkek el&#305 degmem&#305 s tab&#305 k&#305 bu arada ben evl&#305 y&#305 m ama ac&#305 k ac&#305 k soled&#305 m evl&#305 oldugumu bunun h&#305 cb&#305 r sak&#305 ncas&#305 n&#305 n olmuag&#305 n&#305 eger ben&#305 m &#305 c&#305 n varsa gorusmeyeceg&#305 m&#305 z&#305 soled&#305 bende asla h&#305 cb&#305 r sak&#305 ncas&#305 n&#305 n olmad&#305 g&#305 n&#305 soled&#305 m neyse bu sek&#305 lde 2 aya yak&#305 n konusmalar&#305 m&#305 z devam ett&#305 ve b&#305 r gun beni evine davet etti nihayet bende o ak&#351 am muth&#305 s b&#305 r sek&#305 lde haz&#305 rland&#305 m ve kap&#305 s&#305 n&#305 n z&#305 l&#305 n&#305 &ccedil ald&#305 mm ben&#305 ole b&#305 r kars&#305 lad&#305 k&#305 kars&#305 mda holywood y&#305 ld&#305 z&#305 vr zannett&#305 d&#305 l&#305 m tutuldu neyse ben&#305 &#305 cer&#305 ald&#305 ve tvn&#305 n kars&#305 s&#305 nda b&#305 ryere oturttu tab&#305 masa haz&#305 rd&#305 her&#351 ey dortdortluk haz&#305 rd&#305 b&#305 raz sohbet ett&#305 kten sonra masaya gect&#305 k rak&#305 ba&#351 kosedeyd&#305 2 saate yak&#305 n kafakafaya erd&#305 k &#305 ct&#305 k merven&#305 n n&#305 yet&#305 art&#305 k ac&#305 k ortadayd&#305 kend&#305 s&#305 n&#305 s&#305 kmem&#305 ac&#305 k ac&#305 kbell&#305 ed&#305 yodu tab&#305 b&#305 r derd&#305 n&#305 nde oldug ac&#305 kt&#305 ve n&#305 hayet ac&#305 lmaya karar verd&#305 ve ben &#351 ok gec&#305 rd&#305 m meger evli imi&#351 ve bana yalan solemi&#351 kocas&#305 n&#305 nda bu olaydan haberi varm&#305 &#351 ve ben korkudan innmeyen sikim kalkaz oldu ve b&#305 r muddet sustum ded&#305 m neden bole b&#305 rsey yapt&#305 g&#305 n&#305 sordumve bana anlat&#305 kocamla art&#305 k hersey rut&#305 n oldu ve bole b&#305 rsey yapmya karar verd&#305 k ve sen&#305 cok begend&#305 m ve bunu kocama anlatt&#305 m oda sen&#305 geld&#305 gordu orda ve oda begenmi&#351 ve tamam bu adamla b&#305 rl&#305 kte ol demi&#351 ve kocas&#305 o gece b&#305 z&#305 m orda oldugumuzu ve kar&#305 s&#305 n&#305 s&#305 k&#305 ceg&#305 m&#305 b&#305 ld&#305 g&#305 &#305 c&#305 n eve gelm&#305 cekm&#305 s hatta kabul edersem kocas&#305 n&#305 da cag&#305 r&#305 p &#305 k&#305 m&#305 z&#305 n s&#305 kmes&#305 n&#305 &#305 sted&#305 kend&#305 s&#305 n&#305 ben ne d&#305 &#305 ceg&#305 m&#305 sas&#305 rd&#305 mve hay&#305 r kocan&#305 &#305 stem&#305 yorum ama sen&#305 nle del&#305 ler g&#305 b&#305 sev&#305 smek &#305 st&#305 yorum ded&#305 m ve dudag&#305 na yap&#305 st&#305 m hem opuyorum hemde masadan kalk&#305 youz bu arada heme oldugumuz yerde uzandk ve ben bunu del&#305 ler g&#305 b&#305 soymaya ba&#351 lad&#305 m ama merve bendende azg&#305 n c&#305 kt&#305 uzer&#305 m&#305 nerdeyse parcal&#305 cakt&#305 heryer&#305 n&#305 yalad&#305 m art&#305 kalt&#305 mda c&#305 ld&#305 r&#305 yordu lutfen &#305 c&#305 me g&#305 r d&#305 ye &#305 nl&#305 yordu ve bende &#305 s&#305 n grceg&#305 art&#305 k dayanam&#305 yordum ve am&#305 n&#305 son kez yalad&#305 m sonra yarrag&#305 m&#305 am&#305 na yava&#351 &ccedil a sokmaya ba&#351 lad&#305 m mao an&#305 gormen&#305 z laz&#305 md&#305 kd&#305 n adet alt&#305 mda ez&#305 l&#305 yomu&#351 g&#305 b&#305 c&#305 gl&#305 k at&#305 o nlursun daha sert d&#305 ye bag&#305 r&#305 yo ole b&#305 r s&#305 k&#305 yorumk&#305 bende o ded&#305 kce art&#305 k s&#305 k&#305 m ac&#305 maya ba&#351 lad&#305 ve &#305 kard&#305 m el&#305 mden tuttu ben&#305 yatak odas&#305 na goturdu ded&#305 burda devam del&#305 m ded&#305 ve yaklas&#305 k 1 saat suren sev&#305 smen&#305 n ard&#305 ndan &#305 k&#305 m&#305 z b&#305 rden c&#305 gl&#305 k c&#305 gl&#305 ga bosald&#305 k b&#305 re s&#305 garan&#305 n ard&#305 ndan dusumuzu ald&#305 k ve masaya ge&ccedil t&#305 k gecen&#305 n 3 u falan art&#305 k uyku ben&#305 bay&#305 yordu derken kap&#305 &ccedil almazm&#305 noluyo k&#305 m ded&#305 m merveye merak etme yanl&#305 &#351 t&#305 r ded&#305 kap&#305 ya bakmaya g&#305 tt&#305 ve geld&#305 g&#305 nde ne gor&#305 m yan&#305 nda b&#305 r erkek merhaba ded&#305 ve kend&#305 s&#305 n&#305 tan&#305 tt&#305 kocas&#305 &#305 &#305 nanm&#305 yorum heycandan olcekt&#305 m nerdeyse oturdukb&#305 raz sohbet g&#305 rg&#305 r &#351 amata derken bana demezm&#305 nas&#305 l kar&#305 m&#305 begend&#305 nm&#305 ben tab&#305 &#305 ster &#305 steez s&#305 k&#305 ld&#305 m utan&#305 r g&#305 b&#305 oldum utanmana gerek yok sadece olanlar burda kals&#305 n her saat ba&#351 &#305 gel kar&#305 m&#305 sik dedi hatta braber b&#305 le s&#305 ker&#305 z ded&#305 bende art&#305 bu sozler kars&#305 s&#305 nda rahatlamaya basl&#305 yordum ne ders&#305 n b&#305 c&#305 lg&#305 nl&#305 k yapal&#305 mm&#305 ded&#305 merve olaya atlad&#305 hemen ve kocas&#305 n&#305 n kucag&#305 na masada oturdu sev&#305 smeye ba&#351 lad&#305 lar ben&#305 de cag&#305 rd&#305 yere uzand&#305 k kocas&#305 b&#305 r taraf&#305 n&#305 yal&#305 yor ben b&#305 r taraf&#305 n&#305 yal&#305 yorum kocas&#305 kenara ck&#305 ld&#305 ve had&#305 ded&#305 bana goster kend&#305 n&#305 merve onumde domald&#305 ole b&#305 r c&#305 kt&#305 k&#305 kal&ccedil a s&#305 kmemek mumkun d&#305 &#305 l bende arkas&#305 na yanast&#305 m kokune kadar soktum merve y&#305 ne c&#305 d&#305 rm&#305 scs&#305 na ortal&#305 g&#305 y&#305 karak bag&#305 r&#305 yo tab&#305 ve n&#305 hayet&#305 nde kocas&#305 da geld&#305 kars&#305 ma kar&#305 s&#305 n&#305 n agz&#305 na vererek mervey&#305 b&#305 azda olsa susturdu saolsun yard&#305 mlar&#305 dokundu adamcag&#305 z&#305 n