dulun tadı baş ka oluyormuş

Merhaba De 287 erli Hikaye Okuyucular 305 Ben 28 Ya 351 305 nda Oldukca Yak alman porno 305 351 305 kl 305 1 82 Boyunda 76 Kiloda Kendisine G uuml venen Ni 287 dede Ya 351 ayan Birisiyim Birisiyim Size Ba 351 305 mdan Ge ccedil en amator porno Bir Olay 305 Anlatmak 304 stedim Bundan 1 Ay Kadar Ouml nce Bir Arkada 351 305 m 305 n Ofisine Bir Olay Vard 305 Onu G ouml r uuml 351 anal porno meye Gitmi 351 tim Arkada 351 ta ofisi yeni A ccedil m 305 351 t 305 ve Ofise Girdi 287 imde Sekter Okan 305 n Bankaya kadar Gitti 287 ini arap porno filmleri Hmene Gelece 287 ini S ouml yledi Arkada 351 305 Beklerken Ofiste Ccedil al 305 351 an Sekreterle Sohbete Ba 351 lad 305 k Sekreter 33 Ya 351 lar 305 asyali porno nda Esmer Bal 305 k Etinde Olduk ccedil a Sexsi Bir Bayand 305 ve Sohbet Ederken DuL Oldu 287 unu Ouml 287 rendim Sohbet Sekreter Han 305 mla Sohbet Ederken 304 ccedil eriye Bir Bayan Girdi O Bayanda Tahmini 33 35 Ya 351 lar 305 nda Felan Oda Oturdu Ba 351 lad 305 k Sohbete Sonradan gelen Bayanda Dulmu 351 Sohbet Esnas 305 nda Ouml 287 rendim Ayn 305 Apt Kal 305 yorlarm 305 351 1 Saat Felan Oldu Bu Arada Arkada 351 Halaa Gelmemi 351 ti Arad 305 m Arkada 351 305 Bankadan Yeme 287 e davetliyim Gelemicem Yar 305 n Halledelim Senin 304 351 i Dedi Tamam Dedim Kapatt 305 m Telefonu Bu Arada Ak 351 am Olmak Uuml zereydi Ve Ofii Kapatacaklar Beraber Eve Gideceklermi 351 Dedim i 351 te F 305 rsat 2 DuL Hatun Bulmu 351 un Ka ccedil 305 rma F 305 rsat 305 Gidecekleri Yeri Ouml 287 rendim Benim Gidece 287 im 304 stikametteydi Sizi G ouml t uuml re Bilirim 304 sterseniz Dedim Ho 351 Bir G uuml l uuml mseme Vard 305 2Sindede Tabi Olur Dediler Benim Arabaya Binip Yola Ccedil 305 kt 305 k Zaten Gidecekleri yer Yak 305 nd 305 Evlerinin Ouml n uuml ne Geldi 287 imizde Buyur Bir Kahve 304 kram Edelim Dediler Bende Kabul Ettim Eve Girdik Sekreter Han 305 m Kahve Yapmaya Mutfa 287 a Ge ccedil ti Bende Aysel Han 305 mla Sohbet Ettim Kahve Bitti 287 inde Sekreter Han 305 m Yeme 287 e Kal 305 rm 305 s 305 n 305 z Beraber Yiyelim Dedi Bende Kabul Ettim Musadeniz Olursa Yemekte 304 ccedil ki Alabilirmiyim Dedim Tabi Olur Bizde 304 ccedil eriz Dediler Ben Al 305 p Geleyim Dedim Rak 305 Almam 305 304 stediler Bende Hemen Bir 70 Lik Kapt 305 m Geldim Yeme 287 i Haz 305 rlad 305 lar Ba 351 lad 305 k Yemek Yemeye Bu Arada 304 ccedil kide Al 305 yorduk ve Ayselin G ouml zleri S uuml rekLi Ben Durumu Fark Ettim Saat Bu Arada 22 00 Civar 305 yd 305 ve Gecemiz Ccedil ok G uuml zeldi Sekreter Han 305 m Masadan Kalkt 305 E 351 ofmanlar 305 n 305 Giyip Gelmi 351 ti Aysel Han 305 mda Musadeniz Varsa Yukar 305 ya Ccedil 305 k 305 p Uuml zerime Rahat Bir 350 eyler Giyip Geleyim Dedi Ta Musade Sizin Dedim Gitti Aysel Han 305 m Geldi 287 inde K 305 sa Bir 350 ort ve K 305 sa Sadece G ouml 287 uslerini Kapatan Bir K 305 yafet Giymi 351 ti ve Her Yeri Ouml n uuml mdeydi Frikik VeriyorduAlkolun Etkisiyle Art 305 k 304 yice Cesaretlenmi 351 tik Sekreter Han 305 m Bir Muzik A ccedil t 305 ve Dans Etmemizi 304 stedi Aysel 304 le Aysel 304 le Dans Etmeye Ba 351 lad 305 k ve Bir S uuml re Dans Ettikten Sonra Aysel Han 305 m Alkolun Etkisiyle Olmal 305 Dudaklar 305 n 305 Yakla 351 t 305 rd 305 ve Ouml p uuml 351 meye Ba 351 lad 305 k Dudak Duda 287 a Yakla 351 305 k 20 dakika Ouml p uuml 351 t uuml kten Sonra Ayseli Ok 351 amaya Ba 351 lad 305 m Ayselde Kar 351 305 l 305 k Veriyordu Yakla 351 305 k 40 Dakika Ayak Uuml st uuml Sevi 351 tik ve Sekreter Han 305 m Soyunmu 351 Ccedil 305 plak Vaziyette Bizi 304 zliyordu ve Hemen Ayselin Uuml zeriniddekileri Ccedil 305 kart 305 m Bir yandanda Aysel Beni Soyunduruyordu ve Hemen Aysel Benim 20 lik Aletimi Ccedil 305 kart 305 p Eliyle Oynamaya Ba 351 lad 305 Daha Sonra Yere Diz Ccedil ouml k uuml p A 287 z 305 na Alarak Yalamaya Ba 351 lad 305 15 Dakika Boyunca A 287 z 305 ndan Ccedil 305 kartmayan Ayseli Aya 287 a Kald 305 rd 305 m ve Ayakta Am 305 n 305 Yalamaya Ba 351 lad 305 m Dilimi 304 ccedil ine Sokup Ccedil 305 kart 305 yordum Ayselin 304 niltileri Her Taraftan Duyulur Cinsteydi ve Sonunda Aysel yeter Art 305 k Hadi 304 ccedil ime Gir Dedi ve Ben Ayseli Kucaklad 305 287 305 m Gibi Yatak Odas 305 na Yata 287 a Att 305 m Yata 287 a Yatakta ba 351 lad 305 m Ayselin Am 305 n 305 Yalamaya Ne Olur yeter Bo 351 alaca 287 305 m Art 305 k 304 ccedil ime Sok Diye Adeta Yalvar 305 yordu Bende K ouml t uuml Olmaya Ba 351 lam 305 351 t 305 m Hemen Asyelin Bacaklar 305 n 305 Aralay 305 p 20 lik Yara 287 305 m 305 Am 305 na Dayad 305 m Sonuna Kadar Hepsini Ayselin Am 305 na G ouml nd uuml m ve Pompalamaya Ba 351 lad 305 m Aysel Ccedil 305 287 l 305 k Atmaya Ba 351 lam 305 351 t 305 Ve Yara 287 305 m 305 Ccedil 305 kart 305 p Tekrar Am 305 n 305 Yalamaya Ba 351 lad 305 m Bu Arada Sekreter Han 305 mda Gelmi 351 Ben Ayselin Am 305 n 305 Yalarken Oda 20 Lik yara 287 305 m 305 A 287 z 305 na Alm 305 351 Deli Gibi Sakso Ccedil ekmeye Ba 351 lam 305 351 t 305 Sekreter Han 305 m 305 Kald 305 r 305 p yata 287 a Domalt 305 m Arkadan Am 305 n 305 Yalamaya ba 351 lam 305 351 t 305 m Aysel Yataktan Kalk 305 p Yara 287 305 m 305 A 287 z 305 na Alm 305 351 Yal 305 yordu Sekreter Han 305 m 305 n Am 305 n 305 Yalad 305 k ccedil a S uuml persin 304 kimizde Senin Gibi Bir Sikici Ar 305 yorduk Yakla 351 305 k 7 Ayd 305 r Felan Sikilmedik Diyordu Bir S uuml re Sonra Sekreter han 305 m 305 yata 287 a uzat 305 p Bacaklar 305 n 305 Aralad 305 m Am 305 na Yara 287 305 m 305 Dayad 305 m Ama ayselin Am 305 ndan Daha Dard 305 Zorluyor Birden H 305 zla Soktum Hepsini Sekreter Han 305 m Ac 305 ndan Sok Ta 351 aklar 305 n 305 da Sok S uuml persin ccedil arlama Am 305 m 305 Diyordu Bu 350 ekilde 5 Dk Sekreter Han 305 m 305 Siktim Ba 287 305 rarak Bo 351 ald 305 Hemen Yara 287 305 m 305 Ccedil 305 kart 305 p Ayselin Am 305 n 305 yalamaya a 351 lad 305 m Sekreter Han 305 mda Yara 287 305 m 305 A 287 z 305 na Alm 305 351 M 305 r 305 ldanarak Sakso Ccedil ekiyordu Daha Sonra ayseli Kald 305 r 305 p yata 287 a Domaltt 305 m Sekreter Han 305 mada Dedim Sende Ayselin Ouml n uuml ne Ge ccedil Aysel Am 305 n 305 Yalas 305 n Tamam Dedi Hemen Am 305 n 305 Ayselin A 287 z 305 na Dayad 305 Bende Bu Arada Ayselin Am 305 na Yara 287 305 m 305 Sokmaya Ba 351 lad 305 m Aysel Mahvolmu 351 tu Hadi Erke 287 im Ayn 305 Anda Bo 351 alal 305 m Hepimiz Birden Dedi Ve Sekreter Han 305 m 305 n Am 305 n 305 Yalamaya Ba 351 lad 305 Sekreter kafas 305 n 305 Sa 287 a Sola Atarak Ba 287 305 r 305 yordu Aysel geliyorum Diye Ba 287 305 rd 305 bende Geliyorum Dedim sekreter Han 305 mda Ba 287 305 rd 305 Bende Bende Geliyorum Diye Ba 287 305 rd 305 ve Uuml ccedil uuml m uuml zde Ayn 305 Anda Bo 351 alm 305 351 t 305 k tekrar Sofraya Ge ccedil ip Bardaklar 305 m 305 zdaki Rak 305 304 ccedil meye Ba 351 lad 305 k Sekreter Han 305 m ben 10 Y 305 l Evli Kald 305 m Bo 351 and 305 ktan Sonrada 4 Ki 351 iyle Yatt 305 m Ama B ouml yle Bi S uuml per Sikilmedim Diyordu Ayselde Bende Aynen Dedi Hadi Dedi Yata 287 a ge ccedil elim devamm 305 Edecez Dediler Tabiki Yeni Ba 351 lad 305 k Daha Dedim S uuml persin Sen Dediler Yata 287 a Ge ccedil tik Bu Sefer Dedim Sekreter Han 305 m Sen Domal Yata 287 a ayselin Am 305 n 305 Yala Dedim Aysel Evet Ccedil ok G uuml zel Fikir Dedi Sekreter han 305 m Ayselin Am 305 n 305 Yalarken Bende Sekreter Han 305 m 305 n Am 305 n 305 Yal 305 yordum Hatunun 304 kisininde Am 305 Yalan 305 yordu Ufak Ufak 304 kiside Ccedil 305 287 l 305 k Atmaya Ba 351 lam 305 351 t 305 Sekreterin Am 305 n 305 Yalamay 305 B 305 rak 305 p Elimle G ouml t Deli 287 ini Zorlamaya Ba 351 lad 305 m Zehra Sen i 351 ini Biliyorsun Bende G ouml tten Sikilmeyi Ccedil ok Severim Dedi Anla 351 305 lan Daha Ouml nce G ouml tten Sikilmi 351 ti Bir Yandan Hadi Sik Beni Diye Ccedil 305 287 l 305 k At 305 yordu 304 ki parma 287 305 m 305 Sokmu 351 tum Baya 287 305 Geni 351 lemi 351 ti Deli 287 i Sonra Deli 287 ine Biraz T uuml k uuml r uuml p Yara 287 305 m 305 Dayad 305 m Yawa 351 Yawa 351 Sokuyordum Fazla Zorlanmadan Al 305 yordu 10 Dk Kadar Sekreterin G ouml t uuml n uuml Siktim yeter Art 305 k Dayanam 305 yorum Bo 351 al Ben Bo 351 ald 305 m Bittim Diye 304 nliyordu Sekreterin Ate 351 i S ouml nm uuml 351 Bo 351 alm 305 351 t 305 Dedim Sen Kalk Aysel Gelsin Sen Alttan Ayselin Am 305 n 305 Yalayacaks 305 n Bende Ayseli G ouml tten Sikecem Dedi Herkes Yerini Ald 305 Ayselinde Kara Deli 287 ini Geni 351 lettinten Sonra Yara 287 305 m 305 Ayselin Deli 287 ine Sokmaya Ba 351 lad 305 m Aysel Deli Gibi Ba 287 305 r 305 yordu Sekreter Han 305 mda Yawa 351 K 305 z Kom 351 ular Duyacak Diyordu Aysele Pompalad 305 k ccedil a Aysel Deliriyordu Sekreterde Bu Arada Am 305 n 305 Yal 305 yordu 10 Kadar Ayseli G ouml tten Siktikten Sonra Ayselde Yeter Art 305 k Bittim Ouml ld uuml rd uuml n beni Bo 351 al Diyordu 2 3 Dk Daha Git Gelden Sonra Ayselin G ouml t uuml n uuml n Derinliklerine Bo 351 lad 305 m Daha Sonra Uuml ccedil uuml m uuml z Ayn 305 Yata 287 a Uzand 305 k Alkolunde Etkisiyle Uyumu 351 uz Sabah 6 Gibi Uyand 305 m Bir Du 351 Al 305 p Ben Ccedil 305 k 305 yorum Dedim Hatunlar Art 305 k Bizim Sikicimiz Sensin 304 stedi 287 imiz Zaman Gelirmisin Dediler Bende G uuml lerek EVLERE SERV 304 S YAPILIR DED 304 M Hadi Ho 351 ccedil akal 305 n Msn Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz 00 353 515 737 08